СЪБИТИЯКУЛТУРЕН АФИШ

5 Окт

Форум "Мостове за социално ангажирани предприятия" Ловеч

Община Ловеч е включена в пилотния проект по Регионална социална икономика "Региони 2018", ръководен от Генерална дирекция "Група" на Европейската комисия. Целта на събитието е заинтересованите страни да обменят опит, да споделят добри практики и да повишат знанията си, свързани със социалната икономика. Форумът е с регионален характер и се предвижда да привлече над 100 участници. В рамките на форума ще се състоят две основни взаимосвързани подсъбития с конкретни цели. Първото подсъбитие е изложение, чиято цел е да популяризира социалното предприемачество и малкия бизнес чрез представяне на продукти и услуги. Ще има базар-изложение в партера на Сити център Ловеч, по време на което участниците с щандове ще могат да организират конкретни демонстрации за производство и реализация на продуктите. Второто подсъбитие е обществен форум на тема: "Ловеч - регионални перспективи за развитие на социално ангажирани предприемачи". Целта е да се създаде пространство за обсъждане и генериране на нови идеи за развитие на социалната икономика в регион Ловеч и отвъд него. В рамките на първия работен ден от форума ще бъдат проведени четири тематични форума за дискусии по конкретни теми, като достъп до ресурси и пазари, дигитален маркетинг, "допълваща" заетост" и др. През втория работен ден на форума ще има конференция в Дом "Преслав" за представяне на идеите от тематичните форуми за дискусии. Общината Ловеч ще отличи организациите с най-добре представена практика или идея от тематичните форуми и ще връчи специална награда за социално ангажиран предприемач.Общини


Пон
Вт
Ср
Чет
Пет
Съб
Нед

Отиди на днес

Културен афиш