СЪБИТИЯКУЛТУРЕН АФИШ

4 Фев

Изплащат държавната помощ de minimis на пчеларите

В периода от 4 до 28 февруари 2019 г. ще се изплащат средства на пчеларите по държавната помощ de minimis. Помощта е част от годишния разход за подхранване на пчелно семейство и се предоставя с цел компенсиране на разходите за извършеното зазимяване, както и за справяне с последствията от неблагоприятните климатични условия, довели до ниски добиви на пчелен мед. Бюджетът на помощта е 3 500 000 лв. Общият размер на подпомагането за един земеделски стопанин не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро (29 337.45 лв.) за период от три данъчни години (2016-2018).

Размерът за подпомагане на пчелно семейство ще бъде определен след приема на заявления за кандидатстване за помощта. Подпомагат се пчелари, които притежават минимум 20 пчелни семейства и през 2018 г. са реализирали качествен пчелен мед в съответствие със Закона за пчеларството и Наредбата за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека.

Помощта се предоставя на земеделски стопани, занимаващи се с първично производство на селскостопанска продукция - физически лица, еднолични търговци, юридически лица и кооперации, отглеждащи пчелни семейства, които са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба 3 от 1999 г.Производство


Пон
Вт
Ср
Чет
Пет
Съб
Нед

Отиди на днес

Културен афиш