СЪБИТИЯКУЛТУРЕН АФИШ

3 Сеп

65 години от Европейската конвенция за човека Рим, Италия

65 години от влизането в сила на Европейската конвенция за защита на правата и основните свободи на човека /1953/, подписана в Рим, Италия, на 4 ноември 1950 г. от страните-членки на Съвета на Европа. Конвенцията разглежда мерките за колективно гарантиране на осъществяването на някои права, провъзгласени от Общата декларация за правата на човека, приета на 10 декември 1948 г. от Общото събрания на ООН - правото на живот, на лична неприкосновеност и свобода на личността, правото на свобода на мисълта, съвестта и религията на човека.

През 1954 г. за контролиране на изпълнението на задълженията на страните, подписали конвенцията, са създадени Европейска комисия за правата на човека и Европейски съд за правата на човека. Съгласно Протокол 11 към Европейската конвенция по правата на човека (приет на 11 май 1994 г. по време на 94-ата сесия на Комитета на министрите на Съвета на Европа) на 3 ноември 1998 г. в Страсбург, Франция, на тържествена церемония е открит постоянно действащ Европейски съд за правата на човека, който заменя действащите до този момент Европейска комисия за правата на човека и Европейски съд за правата на човека.Събития


Пон
Вт
Ср
Чет
Пет
Съб
Нед

Отиди на днес

Културен афиш