СЪБИТИЯКУЛТУРЕН АФИШ

3 Фев

110 години от рождението на акад. Владимир Георгиев

110 години от рождението на акад. Владимир Георгиев, български езиковед /1908-1986/. Декан на Историко-филологическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" (1947-1948), ръководител на катедрата по общо и сравнително-историческо езикознание във факултета (1948-1974). Заместник- ректор на Софийския университет "Св. Климент Охридски" (1948-1951) и ректор на университета (1951-1956). Директор на Института за български език при Българската академия на науките /БАН/ (1951-1957), заместник-председател на БАН (1959-1973). Директор на Единния център по език и литература към БАН (1972-1978). Главен редактор на "Кратка българска енциклопедия" (1962-1969), на енциклопедия "А-Я" (1974), на енциклопедия "България" (1-6 том, 1978-1988) - издания на БАН. Председател на Международния комитет на славистите (11 ноември 1960-1966).

Изследва древните индоевропейски езици от Югоизточна Европа, Балканския полуостров и Мала Азия - тракийски, старобългарски, пеласгийски, етруски и др. Предлага нов