СЪБИТИЯКУЛТУРЕН АФИШ

25 Май

Влиза в сила Регламента за защита на личните данни в ЕС

Влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на ЕС, приет в Брюксел, Белгия, на 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните /GDPR/). До 25 май 2018 г. всички администратори на лични данни в страните от Европейския съюз следва да са привели в съответствие с регламента процедурите си по обработване на лични данни. Общият регламент относно защитата на данните /GDPR/ пряко ще засегне дейността на всички държавни и общински структури, обществени организации, организации с нестопанска цел, както и всички стопански субекти, които в рамките на дейността си събират, обработват и съхраняват лични данни.

С регламента се определят правилата по отношение на защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, както и правилата по отношение на свободното движение на лични данни. Регламентът увеличава значително максималния размер на налаганите глоби и имуществени санкции за нарушения на законодателството относно защита на личните данни Ц до 20 млн. евро или в случай на предприятие до 4 процента от общия му годишен световен оборот за предходната финансова година, която от двете суми е по-висока. Съгласно регламента хората да имат достъп до личните си данни, да прехвърлят информацията за себе си от една фирма към други, които предоставят подобна услуга, и изцяло да я изтриват при определени обстоятелства. Компаниите ще трябва да уведомяват до 72 часа, ако са узнали за изтичането на лична информация. Дружествата, обработващи лични данни в ЕС, ще трябва да получават изричното съгласие на своите клиенти да събират тези данни, и то с ясно посочена цел, включително ако данните биват предоставени другиму. Формулярите за даване на съгласие за ползване на лични данни трябва да са написани на ясен и разбираем за всички език, а съгласието да може да се оттегля също толкова лесно, колкото е било дадено.ЕС


Пон
Вт
Ср
Чет
Пет
Съб
Нед

Отиди на днес

Културен афиш