СЪБИТИЯКУЛТУРЕН АФИШ

2 Окт

Конференция посветена на Европейския фонд за отбрана Виена, Австрия

Конференция, посветена на Европейския фонд за отбрана, организирана от австрийското председателство на Съвета на ЕС.

В конференцията ще участват всички заинтересовани страни, представляващи институциите на ЕС, държавите членки на ЕС, индустрията, изследователската и технологичната общност. На 30 ноември 2016 г. Европейската комисия представя Европейския план за действие в областта на отбраната, в който се описва по какъв начин европейския фонд за отбрана и други действия могат да подпомогнат държавите членки в по-ефективното разходване на техните средства за съвместни отбранителни способности, за подобряване на сигурността на европейските граждани и за насърчаване на конкурентоспособна и новаторска индустриална база. Планът е одобрен от държавните и правителствени ръководители на страните от ЕС по време на срещите на Европейския съвет през декември 2016 г. и март 2017 г., а на 7 юни 2017 г. Европейската комисия отделя 5,5 млрд. евро годишен бюджет за Европейския фонд за отбрана.

Целта на фонда е да помогне на държавите от ЕС по-ефективно да изразходват средствата за отбранителни способности, като се ограничи дублирането на разходи и постигане на по-добро съотношение между качество и цена. Фондът ще съгласува, допълва и увеличава националните инвестиции в научноизследователска дейност в областта на отбраната, в разработването на прототипи и в придобиването на отбранително оборудване и технологии.Европа


Пон
Вт
Ср
Чет
Пет
Съб
Нед

Отиди на днес

Културен афиш