СЪБИТИЯКУЛТУРЕН АФИШ

18 Фев

110 години от Закона за народното просвещение

110 години от приемането от 14-ото Обикновено народно събрание на Закон за народното просвещение /1909/. Внесеният от министъра на народното просвещение Никола Мушанов закон е обнародван в "Държавен вестник" бр. 49 от 5 март 1909 г. и остава в сила около 40 години.

Законът предвижда тристепенна образователна структура - начално (4 години), прогимназиално (3 години) и гимназиално (5 години) образование. Законът утвърждава централизацията на образованието, но съчетана със самоуправление. Съгласно нормативния акт във всяка община се учредява по избор училищно настоятелство, което се грижи за училищата на съответната община, и има право да назначава и уволнява учители. Изборът на членове на настоятелствата се произвежда съвместно с изборите за общински съветници по реда, предвиден в Избирателния закон за общинските съвети. Училищното настоятелство се грижи за правилното прибиране и разходване на училищните суми; съставя на време училищния бюджет и го представя на общинския съвет; грижи се за образуване на фондове и за увеличаването им. Управлява фондовете и завещанията, както и всички училищни имоти, и се грижи за правилното им експлоатиране; намира средства за поддържане бедните ученици.Събития


Пон
Вт
Ср
Чет
Пет
Съб
Нед

Отиди на днес

Културен афиш