СЪБИТИЯКУЛТУРЕН АФИШ

18 Дек

Конкурса за главен прокурор на EPPO Брюксел, Белгия

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса за главен прокурор на Европейската прокуратура (EPPO) на Европейския съюз (ЕС).

Конкурсът е открит на 19 ноември 2018 г. Европейската прокуратура ще разследва случаи, свързани с престъпления срещу бюджета на ЕС - измама, корупция и злоупотреби с данък "Добавена стойност", като се очаква да заработи от 2020 г. Изискванията към бъдещия главен прокурор на ЕС са да има поне 15-годишен опит като прокурор или като служител в правосъдието, от които поне пет години да е разследвал финансови престъпления. За да участва в избора, кандидатът трябва да бъде гражданин на държава от ЕС, независимостта му да не бъде под съмнение, да владее задълбочено един от езиците на ЕС и задоволително друг от тези езици, да бъде на не повече от 63 години към датата на назначаване на 1 март 2019 г., да е отбил военна служба, да е физически годен да изпълнява своите задължения. Насърчава се кандидатстването на жени. Списък на одобрените кандидати ще бъде предаден на Съвета на ЕС и на Европейския парламент за окончателен избор и назначаване. Изборът за главен прокурор на Европейския съюз ще бъде извършен от 12 бивши членове на Съда на ЕС и на Европейската сметна палата, бивши национални членове на Евроюст, членове на националните върховни съдилища, прокурори с висок ранг и юристи с общопризната компетентност, назначени от Съвета на ЕС по предложение на Европейската комисия.

Главният прокурор на ЕС се назначава за срок от 7 години и за един мандат. Той ще предлага определянето на представители на прокуратурата в държавите от Общността, структурата на прокуратурата, ще председателства заседанията на отделните камари, ще съгласува действията си с Европейската служба за борба с измамите със средства на ЕС (ОЛАФ).ЕС


Пон
Вт
Ср
Чет
Пет
Съб
Нед

Отиди на днес

Културен афиш