СЪБИТИЯКУЛТУРЕН АФИШ

12 Апр

100 години от Закон за отнемане в полза на държавата

100 години от приемането от 17-ото Обикновено народно събрание на Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитите имоти за времето след 17 септември 1912 г. (утвърден с указ 58 от 18 април 1919 г., обнародван в "Държавен вестник", бр. 18, от 25 април 1919 г.).

Законът е насочен предимно срещу имотите, които обществени служители, включително министри и народни представители, са придобили вследствие или във връзка с извършено от тях престъпление или нарушение на служебната длъжност, както и чрез използване на своето служебно или политическо положение. Законът предвижда да се отнемат в полза на държавата незаконно придобитите имоти, прехвърлени на съпругата, възходящи и низходящи сродници, братя и сестри, сред които и "сватове до трета степен включително". Всяко лице, заподозряно от съда в незаконно забогатяване, е длъжно да представи сметка-декларация за всичките си недвижими и движими имоти и как са придобити, в противен случай имотите му се считат за незаконно придобити. Предвижда се производството по издирване на незаконно придобитите имоти да се извършва от нарочно отделение на апелативните съдилища на първа инстанция и от Върховния касационен съд - на втора. Апелативните съдилища действат служебно или по съобщения на длъжностни или частни лица. Ако органите на съдебните, административните и военните власти, частни лица и кредитни учреждения не изпълнят задълженията си да предоставят информация, се глобяват 20 000 лева. За цялото си съществуване този нормативен акт е променян само веднъж - през февруари 1920 година.Събития


Пон
Вт
Ср
Чет
Пет
Съб
Нед

Отиди на днес

Културен афиш