СЪБИТИЯКУЛТУРЕН АФИШ

12 Апр

85 години от Закон за закрила на земеделеца

85 години от приемането на Закон за закрила на земеделеца стопанин от 23-ото Обикновено народно събрание /1932/. Обнародван е в "Държавен вестник" на 15 април 1932 г.

Вносителят на закона, министърът на земеделието Димитър Гичев, мотивира необходимостта от такъв закон така: "Голямата земледелска криза, която е обхванала особено остро земледелските страни в Средна и Източна Европа, изненада и свари неподготвени, при отегчени стопански условия, както държавата, така и самото земледелско население. Катастрофалното спадане цените на земледелските произведения свари нашите земледелци твърде много задължени към банки - държавни и частни, кооперации и частни лица. Поради намаления паричен доход на земледелците, голяма част от тях не са в състояние да уреждат редовно задълженията си. В последните няколко години, особено в началото на 1929 г. зачестиха продажбите на недвижими имоти на земледелски стопани. Стълбът на стопанския живот - земледелието - е разклатен. Необходимо е да се вземат мерки, за да се спре процесът на обезземляването и да се подпомогне българският земледелец в усилията му да ликвидира с задълженията си".

Със Закона за закрила на земеделеца стопанин се правят отстъпки на селяните, притежаващи до 250 дка земя и имащи дълг 200 000 лв., направен до 1 януари 1931 г. Спира се екзекутивното събиране на данъци и на задължения към банките, които се намаляват с 30% и се разсрочват. Създава се неотчуждаем имот от 40 дка. Със закона се гарантират както необходимите средства за производство, така и необходимото за преживяване на земеделските стопани. Дава им се възможност да сключват конкордат под гаранцията на Българската земеделска банка, а също така да си възвърнат по желание, при възможно най-големи улеснения продадените им след 1 януари 1929 г. имоти на публичен търг, или тези, които предстоят да се продадат.Събития


Пон
Вт
Ср
Чет
Пет
Съб
Нед

Отиди на днес

Културен афиш