СЪБИТИЯКУЛТУРЕН АФИШ

1 Юли

Правилата за използване на безпилотни апарати в ЕС

Влизат в сила правилата за използване на безпилотни летателни апарати в страните от Европейския съюз. Правилата са предложени от Европейската комисия на 24 май 2019 г. Документът е публикуван на 11 юни 2019 г. в официалния вестник на ЕС, а резюмето му - на сайта на Европейската агенция за авиационна безопасност.

Съгласно правилата операторите на дронове в страните членки на Европейския съюз са задължени да се регистрират, ако управляват апарат, който при сблъсък с човек може да нанесе удар с кинетична енергия 80 джаула, както и устройства, чието използване може да застраши сигурността на личните данни и тайната на личността, обществената безопасност или околната среда. Регистрациите на дроновете следва да бъдат в електронен вид, подходящ за справки при необходимост. Въвеждат се три категории дронове - от детски играчки до машини с тегло над 25 килограма. Трябва да се регистрират операторите на дронове с начално тегло над 250 грама, на апарати, които имат техническа възможност да записват (или предават информация на отдалечено записващо устройство) изображение или звук, както и ако маршрутът на полета преминава над зони на масово струпване на хора.

Правилата предвиждат ограничаване на полетите на дронове край болници, места със струпване на хора, край инсталации и съоръжения, включително места за лишаване от свобода или промишлени предприятия, правителствени зони, защитени природни територии, части от транспортната инфраструктура. Предвижда се най-леките дронове да подлежат на най-малко ограничения, ако тежат под 25 килограма, летят на височина до 120 метра от земната повърхност, не превозват опасни товари и не изхвърлят материали. В списъка на опасните вещества и предмети, забранени за превозване с дрон, Европейската комисия поставя взривните, твърдите, заразните и радиоактивните вещества, газове, запалими течности, окислители, киселини и отрови.Право да пилотират такива дронове ще имат само лица на възраст над 16 години. Изисква се също да може да се прави точна идентификация на дроновете и при нужда да се установи собственикът им. Европейската комисия предлага страните членки на ЕС сами да определят чувствителните зони за полети на дронове и да ги съобщават в единен общодостъпен електронен формат, включително по отношение на срока на действие.

Правилата ще действат една година, докато бъдат разработени по-подробни регулаторни документи. На основание този документ страните от ЕС и Европейската комисия ще продължат да разработват практическите изисквания и процедури за използването на дронове във въздушното пространство на ЕС.ЕС


Пон
Вт
Ср
Чет
Пет
Съб
Нед

Отиди на днес

Културен афиш