СЪБИТИЯКУЛТУРЕН АФИШ

1 Юли

В сила промените на Закона за кредитните институции

Влиза в сила Законът за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, приет от 44-ото Народно събрание на 6 юни 2018 г. От 1 януари 2018 г. е в сила Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмарк за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове. Затова се предвижда на законово ниво да се регламентира, че към момента на прилагането на план за действие новият лихвен процент по кредита не може да надвишава размера на лихвения процент преди замяната, като бъде посочен и редът, по който клиентите следва да бъдат уведомени за промяната в техните договорни отношения. С измененията в Закона за кредитните институции се урежда смяната на индекс по потребителски и ипотечни заеми. Когато бенчмарк за лихвен процент, ползван от банка за референтен лихвен процент по договори за кредит, се промени съществено или вече не се изготвя, банката прилага план за действие, изготвен съгласно съответните европейски регламенти. Банката уведомява клиента за промените в договора за кредит, произтичащи от прилагането на плана. Новият лихвен процент по договора за кредит не може да е по-висок от размера на лихвения процент по договора преди този момент. Тези разпоредби ще се прилагат и за договорите за кредит, сключени до 1 юли 2018 г., по които за референтен лихвен процент се ползва пазарен индекс като LIBOR, EURIBOR или SOFIBOR, освен ако не е договорено друго. С приетите разпоредби се правят и съответни промени в Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители и в Закона за потребителския кредит.Финанси


Пон
Вт
Ср
Чет
Пет
Съб
Нед

Отиди на днес

Културен афиш