СЪБИТИЯКУЛТУРЕН АФИШ

Събития 24 Юни 2019, Понеделник

Култура и изкуство през месец Юни

1

Юни

Изложбата "Жени 1962-1968"
1

Юни

Изложбата на чешкия фотограф Йозеф Куделка
1

Юни

Изложба „Аз и времето, което бяга..."
1

Юни

Концерт на "Спайс гърлс"
1

Юни

Театрален фестивал "Варненско лято"
1

Юни

Конкурс "Награда Лъчезар Станчев за поезия в сонет, 2019"
2

Юни

Изложбата "Жени 1962-1968"
2

Юни

Изложбата на чешкия фотограф Йозеф Куделка
2

Юни

Изложба „Аз и времето, което бяга..."
2

Юни

Театрален фестивал "Варненско лято"
2

Юни

Национален фестивал на любителските театри
2

Юни

Фолклорен концерт "Шарена плетеница на площада"
2

Юни

Откриване на 13-ия "Световен театър в София"
2

Юни

Конкурс "Награда Лъчезар Станчев за поезия в сонет, 2019"
3

Юни

Изложбата на чешкия фотограф Йозеф Куделка
3

Юни

Изложба „Аз и времето, което бяга..."
3

Юни

Театрален фестивал "Варненско лято"
3

Юни

Национален фестивал на любителските театри
3

Юни

Откриване на 13-ия "Световен театър в София"
3

Юни

Конкурс "Награда Лъчезар Станчев за поезия в сонет, 2019"
4

Юни

Изложбата на чешкия фотограф Йозеф Куделка
4

Юни

Изложба „Аз и времето, което бяга..."
4

Юни

Театрален фестивал "Варненско лято"
4

Юни

Национален фестивал на любителските театри
4

Юни

Откриване на 13-ия "Световен театър в София"
4

Юни

Конкурс "Награда Лъчезар Станчев за поезия в сонет, 2019"
5

Юни

Изложбата на чешкия фотограф Йозеф Куделка
5

Юни

Изложба „Аз и времето, което бяга..."
5

Юни

Театрален фестивал "Варненско лято"
5

Юни

Национален фестивал на любителските театри
5

Юни

Откриване на 13-ия "Световен театър в София"
5

Юни

Конкурс "Награда Лъчезар Станчев за поезия в сонет, 2019"
6

Юни

Изложбата на чешкия фотограф Йозеф Куделка
6

Юни

Изложба „Аз и времето, което бяга..."
6

Юни

Театрален фестивал "Варненско лято"
6

Юни

Национален фестивал на любителските театри
6

Юни

Откриване на 13-ия "Световен театър в София"
6

Юни

Конкурс "Награда Лъчезар Станчев за поезия в сонет, 2019"
7

Юни

Изложбата на чешкия фотограф Йозеф Куделка
7

Юни

Изложба „Аз и времето, което бяга..."
7

Юни

Театрален фестивал "Варненско лято"
7

Юни

Национален фестивал на любителските театри
7

Юни

Откриване на 13-ия "Световен театър в София"
7

Юни

Конкурс "Награда Лъчезар Станчев за поезия в сонет, 2019"
8

Юни

Изложбата на чешкия фотограф Йозеф Куделка
8

Юни

Театрален фестивал "Варненско лято"
8

Юни

Национален фестивал на любителските театри
8

Юни

Откриване на 13-ия "Световен театър в София"
8

Юни

Конкурс "Награда Лъчезар Станчев за поезия в сонет, 2019"
9

Юни

Изложбата на чешкия фотограф Йозеф Куделка
9

Юни

Театрален фестивал "Варненско лято"
9

Юни

Откриване на 13-ия "Световен театър в София"
9

Юни

Конкурс "Награда Лъчезар Станчев за поезия в сонет, 2019"
10

Юни

Театрален фестивал "Варненско лято"
10

Юни

Откриване на 13-ия "Световен театър в София"
10

Юни

Театрален фестивал под мотото "Театър, обичам те"
10

Юни

Конкурс "Награда Лъчезар Станчев за поезия в сонет, 2019"
11

Юни

Театрален фестивал "Варненско лято"
11

Юни

Откриване на 13-ия "Световен театър в София"
11

Юни

Театрален фестивал под мотото "Театър, обичам те"
11

Юни

Конкурс "Награда Лъчезар Станчев за поезия в сонет, 2019"
12

Юни

Откриване на 13-ия "Световен театър в София"
12

Юни

Театрален фестивал под мотото "Театър, обичам те"
12

Юни

Конкурс "Награда Лъчезар Станчев за поезия в сонет, 2019"
13

Юни

Откриване на 13-ия "Световен театър в София"
13

Юни

Театрален фестивал под мотото "Театър, обичам те"
13

Юни

Конкурс "Награда Лъчезар Станчев за поезия в сонет, 2019"
14

Юни

"Видения" - изложба на Даниела Зекина и Петър Бояджиев
14

Юни

Театрален фестивал под мотото "Театър, обичам те"
14

Юни

Конкурс "Награда Лъчезар Станчев за поезия в сонет, 2019"
15

Юни

"Видения" - изложба на Даниела Зекина и Петър Бояджиев
15

Юни

Театрален фестивал под мотото "Театър, обичам те"
15

Юни

Конкурс "Награда Лъчезар Станчев за поезия в сонет, 2019"
15

Юни

Втори конкурс "Награда Лъчезар Станчев за поезия в сонет, 2019"
16

Юни

"Видения" - изложба на Даниела Зекина и Петър Бояджиев
16

Юни

Театрален фестивал под мотото "Театър, обичам те"
16

Юни

Конкурс "Награда Лъчезар Станчев за поезия в сонет, 2019"
16

Юни

Втори конкурс "Награда Лъчезар Станчев за поезия в сонет, 2019"
17

Юни

"Видения" - изложба на Даниела Зекина и Петър Бояджиев
17

Юни

Конкурс "Награда Лъчезар Станчев за поезия в сонет, 2019"
17

Юни

Втори конкурс "Награда Лъчезар Станчев за поезия в сонет, 2019"
18

Юни

"Видения" - изложба на Даниела Зекина и Петър Бояджиев
18

Юни

Конкурс "Награда Лъчезар Станчев за поезия в сонет, 2019"
18

Юни

Втори конкурс "Награда Лъчезар Станчев за поезия в сонет, 2019"
19

Юни

"Видения" - изложба на Даниела Зекина и Петър Бояджиев
19

Юни

Конкурс "Награда Лъчезар Станчев за поезия в сонет, 2019"
19

Юни

Втори конкурс "Награда Лъчезар Станчев за поезия в сонет, 2019"
20

Юни

"Видения" - изложба на Даниела Зекина и Петър Бояджиев
20

Юни

Конкурс "Награда Лъчезар Станчев за поезия в сонет, 2019"
20

Юни

Втори конкурс "Награда Лъчезар Станчев за поезия в сонет, 2019"
21

Юни

"Видения" - изложба на Даниела Зекина и Петър Бояджиев
21

Юни

Конкурс "Награда Лъчезар Станчев за поезия в сонет, 2019"
21

Юни

Втори конкурс "Награда Лъчезар Станчев за поезия в сонет, 2019"
22

Юни

"Видения" - изложба на Даниела Зекина и Петър Бояджиев
22

Юни

Конкурс "Награда Лъчезар Станчев за поезия в сонет, 2019"
22

Юни

Втори конкурс "Награда Лъчезар Станчев за поезия в сонет, 2019"
23

Юни

"Видения" - изложба на Даниела Зекина и Петър Бояджиев
23

Юни

Конкурс "Награда Лъчезар Станчев за поезия в сонет, 2019"
23

Юни

Втори конкурс "Награда Лъчезар Станчев за поезия в сонет, 2019"
24

Юни

"Видения" - изложба на Даниела Зекина и Петър Бояджиев
24

Юни

Конкурс "Награда Лъчезар Станчев за поезия в сонет, 2019"
24

Юни

Втори конкурс "Награда Лъчезар Станчев за поезия в сонет, 2019"
25

Юни

"Видения" - изложба на Даниела Зекина и Петър Бояджиев
25

Юни

Конкурс "Награда Лъчезар Станчев за поезия в сонет, 2019"
25

Юни

Втори конкурс "Награда Лъчезар Станчев за поезия в сонет, 2019"
26

Юни

"Видения" - изложба на Даниела Зекина и Петър Бояджиев
26

Юни

Конкурс "Награда Лъчезар Станчев за поезия в сонет, 2019"
26

Юни

Втори конкурс "Награда Лъчезар Станчев за поезия в сонет, 2019"
27

Юни

"Видения" - изложба на Даниела Зекина и Петър Бояджиев
27

Юни

Конкурс "Награда Лъчезар Станчев за поезия в сонет, 2019"
27

Юни

Втори конкурс "Награда Лъчезар Станчев за поезия в сонет, 2019"
28

Юни

"Видения" - изложба на Даниела Зекина и Петър Бояджиев
28

Юни

Конкурс "Награда Лъчезар Станчев за поезия в сонет, 2019"
28

Юни

Втори конкурс "Награда Лъчезар Станчев за поезия в сонет, 2019"
29

Юни

"Видения" - изложба на Даниела Зекина и Петър Бояджиев
29

Юни

Конкурс "Награда Лъчезар Станчев за поезия в сонет, 2019"
29

Юни

Втори конкурс "Награда Лъчезар Станчев за поезия в сонет, 2019"
30

Юни

"Видения" - изложба на Даниела Зекина и Петър Бояджиев
30

Юни

Конкурс "Награда Лъчезар Станчев за поезия в сонет, 2019"
30

Юни

Втори конкурс "Награда Лъчезар Станчев за поезия в сонет, 2019"

Култура и изкуство


Пон
Вт
Ср
Чет
Пет
Съб
Нед

Отиди на днес

Културен афиш